Usługi Finansowe.
Doradztwo Prawne.
Finansowanie przedsięwzięć gospodarczych.

Oddział Kraków

Czyszczenie i dezynfekcja mechanicznych instalacji wentylacyjnych.

NOWE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.


Usługi kruszenia gruzu budowlanego, betonu, kamienia.

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie:
- czyszczenie i dezynfekcja wentylacji,
- mycie elewacji,
- kruszenie gruzu,
- faktoring,
- windykacja wierzytelności gospodarczych.

Systematycznie dążymy do podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług. Stawiamy na stabilną i kompleksową obsługę Klientów. Chcąc sprostać Ich najwyższym wymaganiom zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników (prawników, ekonomistów, inżynierów). To dzięki zaufaniu, którym obdarzyło nas setki Klientów możemy wciąż się rozwijać.

Początkowa działalność firmy opierała się głównie na usługach finansowych i prawnych. Ze względu na coraz liczniejsze kontakty handlowe z różnymi przedsiębiorcami oraz zdobyte doświadczenia, sukcesywnie rozszerzaliśmy zakres świadczonych usług...

KILKA FAKTÓW Z HISTORII PORKOMU

2008 lipiec
15 lipca 2008r. Porkom obchodzi 10-lecie istnienia firmy.

2007 lipiec
Powstaje spółka POMAR zajmująca się sprzedażą maszyn i urządzeń dla przemysłu górniczego i ciężkiego (www.pomar.net.pl).

2006 październik
W związku z podjętą współpracą z firmą zajmującą się sprzedażą i wynajmem maszyn budowlanych (kruszarek i przesiewaczy) - Porkom decyduje sie na rozszerzenie zakresu działalność o usługi recyklingu budowlanego i kruszenia.

2004 czerwiec
PORKOM Sp.J. otwiera Oddział w Krakowie, który świadczy usługi czyszczenia instalacji wentylacyjnych w obiektach przemysłowych i obiektach użyteczności publicznej oraz oferuje pełen zakres usług wysokościowych.

2003 grudzień
Spółka cywilna zostaje przekształcona w spółkę jawną „PORKOM" Bożena Bijak, Kazimierz Czaja Spółka Jawna i zostaje wpisana do KRS pod numerem: 0000184500. Spółka rozszerza działaność o usługi faktoringu. 

2001 marzec
Z powodu zmian w prawie działalności gospodarczej, firma kontynuuje działalności pod nazwą Firma Powierniczo-Consultingowa „PORKOM" s.c. Bożena Bijak, Kazimierz Czaja, na podstawie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 30.03.2001 o numerach 1900/01 i 1901/01.

1998 lipiec
W Zabrzu zawiązana zostaje spółka o nazwie Firma Powierniczo-Consultingowa „PORKOM" Bożena Bijak, Kazimierz Czaja s.c. na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 978/98/2. Działalność Spółki skupia się na doradztwie prawnym, organizowaniu i przeprowadzaniu porozumień kompensacyjnych, windykacji należności i pośrednictwie finansowym.

 

„PORKOM” Bożena Bijak, Kazimierz Czaja Spółka Jawna

41-800 Zabrze, ul. Hermisza 15
tel./fax: 032 276 22 62

e-mail: porkom@porkom.pl


Oddział Kraków

ul. Pana Tadeusza 4
30-727 Kraków

tel./fax: (012) 296 05 80

e-mail: oddzial.krakow@porkom.pl