„PORKOM"  Czaja Spółka Jawna

40-750 Katowice, ul. Hierowskiego 62/1

tel./fax: (32) 276 22 62

e-mail: porkom@porkom.pl 


Specjalizujemy się w świadczeniu usług finansowych, których celem jest poprawa płynności finansowej naszych Kontrahentów.

Oferujemy m.in.:

  • Faktoring,
  • Nabywanie wierzytelności w drodze cesji, z tytułu należności głównych oraz objętych notami odsetkowymi;
  • Finansowanie przedsięwzięć gospodarczych;
  • Doradztwo prawne, obsługa prawna podmiotów gospodarczych;
  • Świadczenie pomocy prawnej (prowadzenie postępowań sądowych, egzekucyjnych itp);
  • Postępowanie oddłużeniowe;
  • Windykacja należności;
  • Monitoring płatności;
  • Organizowanie i przeprowadzanie porozumień kompensacyjnych;
  • Wywiad gospodarczy,

W przypadku zakupu wierzytelności płatność już w dniu podpisania umowy.

Dajemy gwarancję indywidualnej, szybkiej i skutecznej obsługi.